שלום רב,

עקב בעיות טכניות נדחה יום העיון עד לאחר חופשת הקיץ.
הודעה על תאריך חדש תישלח בתחילת ספטמבר.

בברכה,
מחלקת ימי עיון והשתלמויות