תשלום לחשבשבת

יש למלא את השדות המסומנים באדום
*כתובת


תשלום באמצעות כרטיס אשראי:

הערות:

חשבונית מס וקבלה על שם הלקוח הרשום בחשבשבת יישלחו מיד עם קבלת התשלום.

אנו מאשרים משלוח חשבונית מס/קבלה מקור לכתובת דוא"ל הרשומה לעיל, במקום משלוח בדואר. הסכמה זו תקפה לכל החשבוניות מחשבשבת עד לביטול בכתב של הסכמה זו.כמו כן, יתקשר אתכם נציג חשבשבת כדי לתאם עמכם את עדכון התוכנה.